Personvernerklæring windmill as

Dette dokumentet tar for seg hvordan Windmill AS forholder seg til og behandler kundedata i henhold til GDPR og personvernregler.

Personopplysninger

Med personopplysninger menes data som kan knyttes til enkeltpersoner som for eksempel navn, adresse, telefonnummer, fødselsdato og epost.I  henhold til GDPR, vil all bruk og behandling av personopplysninger som nevnt ovenfor være omhandlet av regelverket.

 

Bruk av personopplysninger

Windmill AS bruker persondata i forbindelse med oppsøkende salg på telefon for våre oppdragsgivere. Dataene vi bruker er til enhver tid det minimale av hva som behøves for å kontakte potensielle eller eksisterende kunder.

I forbindelse med våre forpliktelser i forhold til våre klienter samler vi kun inn den informasjonen som trengs for å effektuere et eventuelt salg eller samle responsinformasjon om dette ønskes. Personopplysningene blir returnert oppdragsgiver med tilhørende ekstrainformasjon. Opplysningene brukes også internt for å analysere salgsprosesser og rutiner.

 

Tilgang til personopplysninger

Det er kun Windmill AS og deres oppdragsgivere som benytter personopplysningene og dataene utleveres ikke til tredjeparts virksomheter. Tilgangen til data for de forskjellige oppdragene er rollebasert og er til enhver tid knyttet opp mot hvilket oppdrag den ansatte utfører.

Windmill AS har databehandleravtale med alle oppdragsgivere og underleverandører som sikrer at personvernsregler og GDPR blir etterfulgt.

 

Oppbevaring av personopplysninger

Personopplysningene som legges inn og behandles i våre interne systemer lagres på våre lokale servere.

 

Sletting av data

Vi oppbevarer ikke data lenger enn nødvendig for å kunne utføre den aktuelle avtalen gjort med deg.  

 

Kontaktinformasjon 

Har du spørsmål rundt personvern eller ønsker innsyn, korrigering eller sletting av dine personopplysninger kontakt oss på post@windmill.no 

TILBAKE